ជីវិតដែលមានសុខភាពល្អ

បើ​អ្នក​ក៏​ជា​អ្នក​គិត​ពី​សុខភាព​ដែរ សូម​មក​កាន់ HSY អ្នក​ស្វាគមន៍!

ការជំនួសតម្រងខ្យល់សម្រាប់ឧស្សាហកម្ម

  • ផលិតតម្រងប្រមូលធូលីភាគល្អិតប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់កម្មវិធីឧស្សាហកម្ម

    ផលិតតម្រងប្រមូលធូលីភាគល្អិតប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់កម្មវិធីឧស្សាហកម្ម

    គំនិតតម្រងឧស្សាហកម្ម៖

    តម្រងឧស្សាហកម្ម គឺជាប្រភេទតម្រងមួយ ដែលត្រូវបានគេប្រើយ៉ាងទូលំទូលាយក្នុង លោហធាតុ ឧស្សាហកម្មគីមី ប្រេងឥន្ធនៈ ការផលិតក្រដាស ថ្នាំ អាហារ ការជីកយករ៉ែ ថាមពលអគ្គិសនី និងការផ្គត់ផ្គង់ទឹកក្នុងទីក្រុង។ដូចជាទឹកសំណល់ឧស្សាហកម្ម ការច្រោះទឹកចរាចរ ការបង្កើតឡើងវិញនៃសារធាតុ emulsion ការច្រោះ និងការព្យាបាលប្រេងសំណល់ ប្រព័ន្ធទឹកបន្តក់ ប្រព័ន្ធទឹកផ្ទុះនៅក្នុងឧស្សាហកម្មលោហធាតុ ប្រព័ន្ធទឹកសម្ពាធខ្ពស់សម្រាប់ការរំកិលក្តៅ។វាគឺជាឧបករណ៍ចម្រោះស្វ័យប្រវត្តិកម្រិតខ្ពស់ មានប្រសិទ្ធភាព និងងាយស្រួលក្នុងការដំណើរការ។